Handleeskunde en gezondheid

Ik heb bij Rebecca van Delden (www.handsaam.nu) ook de specialisatie ‘medische handleeskunde’ gevolgd, gekoppeld aan de studie ‘HBO medische basiskennis’.

In het kader van de opleiding heb ik o.a. een onderzoek gedaan naar de relatie tussen bepaalde kenmerken van handen en gewrichtsklachten (klik hier voor meer informatie).

Een voorbeeld van wat handleeskunde te bieden heeft wat gezondheid betreft:

Gewrichtklachten kunnen diverse oorzaken hebben.

Om gewrichtsklachten aan te pakken, om te proberen de klachten te verminderen of stabiel te houden, is het belangrijk dat je meer informatie krijgt over wat voor jou de (belangrijkste) mogelijke oorzaak is of oorzaken zijn. Dat kan voor elke persoon verschillend zijn. Door middel van een handlezing kun je er achter komen in welke opzichten je uit balans bent en wat bij kan dragen aan reumatische klachten of verergering daarvan. Als je dat weet, is het ook gemakkelijker om dit aan te pakken. Het kan zijn dat je lichaam onvoldoende voedingsstoffen opneemt, je voedingspatroon kan een negatieve invloed hebben, erfelijkheid of aanleg kan een rol spelen, misschien moet je meer bewegen of meer water drinken, en ook stress kan bijvoorbeeld van invloed zijn.

Heb je klachten of vragen over je gezondheid? Ben je niet tevreden met de informatie die je krijgt van je arts(en)? Wil je wel eens door een andere bril naar je gezondheidssituatie kijken?

Dan kan een handlezing zinvol voor je zijn. In je handen zijn naast mentale en emotionele ook fysieke processen zichtbaar. Het levert je geen medische diagnose op of medicijn’voorschriften’,  maar mogelijk wel een aantal waardevolle gegevens en adviezen over je gezondheidssituatie en wat daar mee te doen.

We beginnen met een intakegesprek, vervolgens maak ik afdrukken van je handen en neem gegevens op. Aan de hand van de gegevens bereid ik de tweede afspraak voor waarin we de duiding doen.

Een speciaal op je gezondheid gerichte handlezing kost als tijdelijke aanbieding 45 euro.

Belangstelling? Neem dan contact op.