Handleeskunde

Ooit iemand ontmoet die zijn of haar handen heeft laten lezen? Dat zijn er inmiddels flink wat. En naar mijn ervaring zijn veel mensen er positief over.
Handleeskunde is waarschijnlijk ontstaan in India. In het westen wordt het nog vaak verbonden met bijgeloof, toekomst voorspellen en kermissen. Het is echter geen toekomstvoorspelling en je hoeft geen helderziende te zijn om handen te kunnen duiden. Je kunt er een opleiding voor volgen.

In de medische wereld wordt steeds vaker ook naar handen en nagels gekeken om informatie te krijgen over iemands gezondheid. Vingerafdrukken zijn uniek voor ieder persoon.
Een handlezer kijkt in principe naar alles: de vingers, nagels, lijnen, huidpatroon, vorm, temperatuur enz. Al die informatie bij elkaar geeft een beeld van de persoon; van sterke en zwakke kanten, van gezondheid en groeimogelijkheden.
Een handlezing kan je helpen om beter te functioneren, maar voorspelt dus niet je toekomst. Daar werk je zelf aan met je talenten en mogelijkheden. Handlezen duidt wat je (in je) hebt, zonder waardeoordeel. Het is aan jou wat je ermee denkt te kunnen of willen doen.
Handen veranderen mee met je eigen ontwikkelingen. Dat kan je zien als je na verloop van tijd opnieuw een handlezing laat doen.

Een handlezing begint met het inventariseren van een aantal kenmerken van de handen, daarna worden afdrukken gemaakt. Dan volgt de eigenlijke lezing van de hand en een gesprek over wat de lezing voor je kan betekenen.
Je kunt een algemene duiding laten doen, maar je kunt ook een specifieke vraag nemen als uitganspunt voor een duiding, bv. welk beroep of welke opleiding past bij mij, ik loop steeds tegen dezelfde zaken aan in mijn werk, mijn relatie, hoe komt dat?
Een workshop is een leuke manier om met jezelf en met elkaar bezig te zijn, ook geschikt voor bv. een vriend(inn)engroep, een familiebijeenkomst, collega’s.